Co można zmienić w wynajmowanym aucie?

Użytkowanie samochodu w wynajmie długoterminowym bez wątpienia niesie ze sobą sporo korzyści, a przede wszystkim zapewnia najemcy nieocenioną wygodę i oszczędność czasu. Jako użytkownicy powinniśmy jednak pamiętać, że pojazd nie jest naszą własnością.

Umowa najmu jest w tym charakterze podobna do umowy klasycznego leasingu operacyjnego, w którym właścicielem auta stajemy się dopiero po zakończeniu spłaty wszystkich rat wraz z wykupem. W umowie wynajmu również możemy zdecydować się na wykup, jednak niewielu klientów się na to decyduje. Jeśli w takim razie jesteśmy tylko użytkownikami auta, chcąc dokonać w nim modyfikacji oraz uniknąć z tym związanych problemów, powinniśmy uzyskać na to zgodę finansującego.

INSTALACJA DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

Nawet jeśli kupujemy nowy samochód, prosto z salonu, nasze potrzeby w trakcie trwania umowy najmu mogą się zmienić. Może się okazać, że zapragniemy posiadać w swoim samochodzie hak, instalację gazową lub specjalny system nagłośnienia. Co zrobić w takiej sytuacji? Podstawowa zasada brzmi: robimy to na własne ryzyko i koszt! Wcześniej musimy otrzymać na takie modyfikacje zgodę instytucji finansującej, która określi również warunki, jakie powinniśmy spełnić. Wszelkie ryzyko jest jednak po naszej stronie. Weźcie również pod uwagę, że zanim zwrócicie pojazd po okresie umowy wynajmu długoterminowego i nie zdemontujecie dodatkowego wyposażenia, finansujący ma prawo do zlecenia demontażu i obciążenia was dodatkowymi kosztami z tego tytułu, bez prawa do zwrotu samego wyposażenia ani kompensaty finansowej jego wartości. Takie same zasady dotyczą oklejania samochodów wszelkiego typu reklamami. Warto jest z takimi zmianami zwracać się do profesjonalistów, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń konstrukcji czy lakieru, które nie będą mogły być pokryte z ubezpieczenia.

UŻYTKOWANIE SAMOCHODU PRZEZ OSOBY TRZECIE

Podobnie jak w umowach leasingu operacyjnego, istnieją wskazania co do zasady poruszania się samochodem przez osoby trzecie. Jest to kolejny aspekt, o który powinniśmy zapytać zawierając umowę. Zwłaszcza, jeśli zdarzają się sytuacje, w których oddajemy samochód do dyspozycji kogoś innego. Pierwszą rzeczą, jaka wymaga naszej weryfikacji jest definicja „osoby trzeciej”. Każda instytucja finansowa stosuje różne zapisy umowne. Dla części z nich, osobami trzecimi będą wszystkie prócz współmałżonka i osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dla innych- będą to wszyscy poza pierwszą linią pokrewieństwa oraz pozostającymi w nieformalnym związku!

Jeśli zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy okaże się, że chcemy powierzyć samochód osobie trzeciej- będzie wymagało to uzyskania zgody finansującego. Zwykle każdy CFM posiada własne formularze tego typu zgłoszenia. Pamiętajcie też, że oprócz wypełnionego formularza będzie potrzebna zgoda ubezpieczyciela, u którego mamy polisę. W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może wymagać doubezpieczenia, czyli pokrycia dodatkowej opłaty. Kiedy tak się może stać? Jeśli osoba, która miałaby poruszać się pojazdem będzie związana z większym ryzykiem, np. ma prawo jazdy mniej niż 3 lata, lub wiek poniżej 25 lat.

WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY A WYJAZD ZAGRANICZNY

Wydaje się, że skoro to my opłacamy składki ubezpieczeń komunikacyjnych, mamy prawo korzystać z samochodu jak nam się podoba i wyjechać nim, gdziekolwiek nam się zamarzy. Otóż, nie do końca. Samochodem w wynajmie długoterminowym można swobodnie poruszać się na terenie Unii Europejskiej. Niektóre firmy dopuszczają również taką możliwość w krajach Strefy Schengen (22 państwa członkowskie UE oraz Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein). Problem zrodzi się, kiedy udamy się na wakacje poza wymienione kraje. Co wtedy? Nie możemy zapominać, że skoro właścicielem jest finansujący, czyli CFM, to jego dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym. Chcąc przekroczyć granicę państwa, celnicy zapytają nas o pozwolenie na opuszczenie kraju. Jeśli takowego nie uzyskamy przed wyjazdem- nie będzie możliwości przekroczenia granicy. Warto wiedzieć, że proces ubiegania się o pozwolenie na wyjazd zagraniczny może zająć kilka dni. W pierwszej kolejności, powinniśmy uzyskać stosowny formularz oraz przekazać do finansującego. W odpowiedzi, otrzymamy informację, że taka wycieczka będzie wymagała doubezpieczenia pojazdu w ramach polisy AC, uwzględniając kraje, przez które zamierzamy się przemieszczać. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ standardowe polisy AC obejmują wypłaty odszkodowania jedynie w sytuacjach mających miejsce na terenie Polski i Unii Europejskiej. Jeśli doszłoby do szkody komunikacyjnej z winy najemcy czy kradzieży samochodu, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Kosztami zostanie obarczony najemca, a wynajmujący nie ma żadnej gwarancji czy dysponuje on środkami, aby zabezpieczyć w pełni roszczenie. Stąd wymóg, aby auto opuszczające kraj miało polisę AC ważną na terenie konkretnego kraju. Inaczej jest w przypadku OC- tutaj wystarczy tzw. zielona karta, która często jest bezpłatna lub kosztuje kilka złotych.

Jak widzicie, nawet w przypadku użytkowania samochodu wynajmowanego, możemy sobie pozwolić na wiele. Warunkiem jest tylko wcześniejsza komunikacja z finansującym. Ciekawe jest to, że wielu klientów nie jest świadomych, że zapisy stosowane w umowach najmu nie różnią się niczym od umów leasingu operacyjnego.