Jak uniknąć dodatkowych kosztów przy zwrocie auta?

W przypadku wynajmu długoterminowego auta poza ściśle określoną ratą za użytkowanie samochodu, w której to najczęściej mamy wliczone wszystkie koszty takie jak finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, przeglądy, assistance czy kartę paliwową, mogą pojawić się dodatkowe opłaty. Warto podkreślić słowo „mogą”. Bo nie muszą. Poniżej kilka wskazówek jak uniknąć ekstra kosztów, kiedy zwracamy auto po okresie najmu długoterminowego.

POLICZMY PRZEBIEG

Pierwszą rzeczą z jaką się spotykamy na początku wynajmu to konieczność określenia liczby kilometrów, którą w trakcie kontraktu będzie wykonywał samochód. W zależności od instytucji wynajmującej samochód, przebiegi wahają się od 10 tys. km rocznie do 200 tys. km w okresie trwania umowy. Co zrobić w przypadku gdy „przestrzelimy” z planowanym przebiegiem ? Kiedy zauważymy, że wykorzystujemy samochód w znacząco większej ilości kilometrów niż sobie założyliśmy, warto zwrócić się do firmy wynajmującej o renegocjację limitu kilometrów. Fakt, że wzrośnie o kilka złotych rata miesięczna, ale unikniemy kosztów nadbiegu. Stawka za przejechany ponad limit kilometr, jest z góry ustalona w dniu podpisywania umowy wynajmu auta i waha się, w zależności od klasy i segmentu pojazdu, od kilku do kilkudziesięciu groszy. Reasumując, aby uniknąć dodatkowej opłaty przy zwrocie pojazdu po okresie wynajmu długoterminowego samochodu, należy monitorować przebiegi wykonywane przez samochód w trakcie kontraktu i w razie potrzeby renegocjować warunki umowy. Warto również na samym początku deklarować realny przebieg, jaki planujemy pokonywać wynajmowanym pojazdem.

UŻYTKOWANIE AUTA

Drugą kwestią jest sposób użytkowania pojazdu, czyli w dużym uproszczeniu – jak będziemy eksploatować auto, które wzięliśmy w najem. Wyjaśnienia dotyczące zasad normalnego użytkowania znajdują się w instrukcji producenta danej marki. W karcie gwarancyjnej przeczytamy, jakie elementy podlegają gwarancji, a których gwarancja nie obejmuje. Dodatkowo, każda umowa najmu długoterminowego z serwisem posiada zapisy, określające czego nie obejmuje serwis i co wiąże się z ponadnormatywnym zużyciem danego auta.

Przede wszystkim samochód w wynajmie musi być użytkowany w sposób zgodny z jego właściwościami i przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami, instrukcjami obsługi pojazdu, normami technicznymi i eksploatacyjnymi wydanymi przez producenta. Co to oznacza ? Musimy stosować się do instrukcji użytkowania samochodu, dotyczących między innymi paliwa jakim zasilany jest napęd samochodu, jakich płynów eksploatacyjnych musimy używać oraz kiedy i w jakim zakresie musimy wykonywać przeglądy i serwisy, włącznie z wymianą niezbędnych do prawidłowej pracy samochodu części. Warto podkreślić, że w wynajmie długoterminowym pojazdów, wszystkie niezbędne serwisy i przeglądy są najczęściej wliczone w ratę abonamentu, po stronie użytkownika pozostaje jedynie wybrać adekwatne miejsce i czas wykonania powyższych czynności.

ZWROT AUTA

Kolejnym zmartwieniem klientów korzystających z wynajmu jest obawa przed kosztami związanymi z oddaniem pojazdu. Wielu z nich ma wrażenie, że oddawany samochód nie może mieć absolutnie żadnych, nawet najmniejszych uszkodzeń- jest to mit. Firmy oferujące usługę wynajmu długoterminowego samochodów mają świadomość, że nikt nie wypożycza pojazdu po to, żeby trzymać go w garażu i codziennie sprawdzać czy nic złego mu się nie przytrafiło. Samochody w wynajmie długoterminowym mają być głównie narzędziem, żeby zwiększać przychody w przedsiębiorstwie. W dużym skrócie – mają na siebie zarabiać. Żeby tak było, muszą być użytkowane. A skoro są użytkowane, to rzeczą naturalną jest fakt, że się zużywają.

Każda firma zajmująca się wynajmem długoterminowym przekazuje klientowi szczegółową instrukcję zwrotu pojazdu na początku trwania umowy. Jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o najmie auta do firmy (lub jako konsument), wiadomo co jest normalnym zużyciem, a co jest zużyciem ponadnormatywnym. Część CFM-ów, zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów posiada jednolity dokument- Przewodnik Zwrotu Pojazdu, który jest możliwy do pobrania ze strony internetowej Związku.

Dla zwiększenia Waszej świadomości na temat akceptowalnych uszkodzeń samochodu w momencie jego zdania, przedstawiam przykładowe zdjęcia z opisami.

1. Zarysowania

  • Zarysowania lakieru, niezależnie od ich powierzchni i rozmiaru, jeżeli głębokość zarysowań wskazuje, że mogą być usunięte w wyniku polerowania (nie są wyczuwalne po przesunięciu po nich paznokciem).

  • Zarysowania lakieru niemożliwe do usunięcia przez polerowanie, ale niesięgające do warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego, o ile nie występuje więcej niż jedno zarysowanie na dany element nadwozia oraz jeżeli długość zarysowań nie przekracza 100 mm, szerokość 5 mm lub ich powierzchnia mieści się w okręgu o średnicy 20 mm.

  • Zarysowania zderzaka bez ubytków materiału (maksymalnie jedno na dany element), nawet jeżeli nie można ich usunąć przez polerowanie. Ich długość nie przekracza 100 mm, szerokość 5 mm lub ich powierzchnia mieści się w okręgu o średnicy 20 mm.
  • Zarysowania zderzaków w strefie dolnej (do 50 mm od dolnej krawędzi zderzaka), jeżeli nie spowodowały pęknięcia lub deformacji struktury zderzaka.

2. Ubytki

  • Ubytki lakieru (np. spowodowane przez uderzenia kamieni), jeżeli średnica żadnego z nich nie przekracza 3 mm oraz nie doszło do naruszenia warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku elementów z tworzywa sztucznego lub kompozytów nie występują ubytki w materiale podłoża.

  • Ubytki lakieru przedniej pokrywy i lakierowanego przedniego zderzaka, spowodowane przez uderzenia (np. kamieni), jeżeli średnica żadnego z nich nie przekracza 3 mm oraz nie doszło do naruszenia warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku elementów z tworzywa sztucznego lub kompozytów nie występują ubytki w materiale podłoża.

3. Wgniecenia

  • Średnica pojedynczego wgniecenia lub śladu uderzenia (bez pęknięcia powłoki lakierniczej) nie może przekraczać 20 mm.
  • Liczba wgnieceń lub śladów uderzenia nie może przekroczyć 3 na dany element nadwozia, np. drzwi lub błotnik. Dopuszczalne są maksymalnie 3 uszkodzone elementy.

4. Normatywne zużycie i zabrudzenia

  • Elementy wyposażenia wnętrza pojazdu (np. deska rozdzielcza, konsola środkowa, tapicerka drzwi, wykładziny) ze śladami normalnej eksploatacji, takich jak wytarcia bez ubytków materiału, z zabrudzeniami możliwymi do usunięcia podczas podstawowego czyszczenia.
  • Fotele noszące ślady normalnej eksploatacji, np. wytarcia poszyć (o ile nie doszło do rozerwania tapicerki), deformacje gąbki foteli (o ile nie wynikają z przewożenia ładunków niezgodnych z przeznaczeniem pojazdu), zabrudzenia (o ile możliwe jest ich usunięcie w trakcie podstawowego czyszczenia).

Jak widać na załączonych powyżej przykładach, instytucje zajmujące się wynajmem długoterminowym aut mają pełną świadomość, że samochody podczas eksploatacji zużywają się. Jednakże, każdy z użytkowników decydujących się na najem samochodu powinien mieć pełną świadomość, żeby dbać o powierzone mienie jak o swoją własność. Bardzo istotne jest, aby w momencie wystąpienia szkody, która przekracza normatywne zużycie, na bieżąco kontaktować się z ubezpieczycielem w celu jej likwidacji, o ile szkoda kwalifikuje się do wypłaty ubezpieczenia komunikacyjnego.

Ponadto, należy dbać o bieżące wyposażenie samochodu, z którego należy rozliczyć się przy oddawaniu auta po wynajmie długoterminowym. Do jego elementów zaliczyć możemy: dokumenty pojazdu, kluczyki, książka serwisowa, apteczka, gaśnica czy wyposażenie fabryczne i dodatkowe (np. płyty CD z mapami do nawigacji).

Często także pojawia się pytanie o kwestię oklejenia auta. Firmy zajmujące się najmem samochodów, nie mają problemu z oklejaniem samochodu, o ile kontrahent przed zakończeniem kontraktu i zdaniem pojazdu przywróci stan samochodu do takiego, jaki był w dniu odbioru auta.

4 PROSTE ZASADY

Podsumowując, aby biorąc samochód w wynajem długoterminowy i uniknąć dodatkowych kosztów przy zwrocie auta po zakończeniu abonamentu, należy pamiętać o kilku prostych zasadach.
Po pierwsze należy dobrze wyważyć limit kilometrów, tak żeby nie płacić za nadbieg, a nawet gdy będziemy użytkować intensywniej, zwrócić się do wynajmującego o renegocjację limitu kilometrów. Po drugie dbać o prawidłową eksploatację, serwisy, przeglądy, paliwo, płyny, opony i inne niezbędne elementy, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe zużycie pojazdu. Po trzecie – użytkować samochód zgodnie z jego przeznaczeniem. Ubytki na lakierze, drobne wgniecenia oraz przetarcia i zabrudzenia wewnątrz pojazdu są rzeczą normalną kiedy użytkujemy samochód przez okres wynajmu, czyli przez kilka lat. Jeśli będziemy odpowiednio dbali o wynajęty samochód, wynajmujący nie obciąży nas dodatkowymi kosztami. Po czwarte – drobne naprawy, czyszczenie pojazdu czy zdjęcie oklejek firmowych przed oddaniem go, warto wykonać we własnym zakresie, często jest to bardziej uzasadnione ekonomicznie niż skorzystanie z cennika wynajmu długoterminowego za sprzątanie pojazdu czy doprowadzenie go do stanu pierwotnego.

Na koniec warto pamiętać o jeszcze jednej kluczowej kwestii. Wszystko co jest napisane powyżej, nie ma znaczenia w przypadku gdy zdecydujemy się wykupić samochód z wynajmu długoterminowego po okresie jego użytkowania. W każdym przypadku, w dniu podpisania umowy wiemy, za jaką kwotę będziemy mogli po okresie kontaktu przejąć samochód (mamy ustaloną wartość wykupu). W takim przypadku, nie mamy procedury zwrotu auta i nie jest istotne jaki samochód ma przebieg, czy w jakim jest stanie. Otrzymujemy od firmy najmującej fakturę, którą możemy opłacić lub rozbić na kolejne finansowanie np. leasing operacyjny. To jest ta wartość dodana, która może wielu przedsiębiorców nakłonić do inwestycji w wynajem długoterminowy samochodu – swoboda i elastyczność w działaniu.

 

W publikacji zostały wykorzystane materiały pochodzące z „Przewodnika Zwrotu Pojazdów. Samochody osobowe” wydanego przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Lipiec 2011.