Ubezpieczenie auta w wynajmie długoterminowym

Wynajem długoterminowy jest usługą finansową, zbliżoną do leasingu operacyjnego, który już kilka lat temu zadomowił się na polskim rynku. Czym się różnią zatem oba te produkty? Przede wszystkim, samochód w wynajmie nie musi zostać wykupiony po zakończeniu umowy- oddajemy i nie martwimy się co dalej. Komfort wynajmu objawia się również w innych jego cechach- głównie produktach komplementarnych, które powodują, że koszty związane z użytkowaniem samochodu są przewidywalne- w przeciwieństwie do innych form użytkowania pojazdu.

To, że wynajem zawiera koszt przeglądów gwarancyjnych oraz serwisów, obejmujących wymianę części eksploatacyjnych, wiemy już z artykułu: https://aureuswynajem.pl/blog/serwis-auta-w-wynajmie-dlugoterminowym. Jednak posiadanie samochodu wiąże się także z kolejnym, istotnym wydatkiem, który czasami potrafi przewyższyć znacznie nasze oczekiwania cenowe. Chodzi o ubezpieczenie komunikacyjne.

Samochód w wynajmie długoterminowym, podobnie jak ten w leasingu musi posiadać nie tylko ważną polisę odpowiedzialności cywilnej. Konieczne jest również zabezpieczenie przedmiotu poprzez zwarcie polisy auto casco. Jest to nie tylko ochrona dla wynajmującego, ale także dla użytkownika samochodu. Ile razy zdarzyło się Wam, że na autostradzie spod kół jadącego samochodu wypadł kamień, który uderzył w szybę lub, co gorsza- w reflektor? Jak często, zostawiając samochód na parkingu wróciliście do samochodu, a drzwi lub lusterko były uszkodzone? Sądzę, że każdy z nas miał już przynajmniej raz podobne doświadczenie. Ustalenie sprawcy szkody bardzo często okazuje się niemożliwe, a śledztwo zostaje umorzone. A my? Jeśli nie posiadamy ubezpieczenia AC musimy pokryć szkody z własnej kieszeni. Inną sytuacją, w której polisa AC będzie przydatna jest kradzież samochodu.

ZAKRES UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

Wynajmujący wymagają od użytkowników ubezpieczenia co najmniej dwóch ryzyk:

 • Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czyli OC
 • Ubezpieczenia AC

W przypadku polis AC, ubezpieczyciel pokrywa koszty likwidacji szkód z tytułu:

 • Zderzenia samochodu z innym pojazdem,
 • Zderzenia samochodu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu (sama kiedyś uderzyłam w betonową doniczkę)
 • Uszkodzeń samochodu przez osoby trzecie,
 • Uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, wybuch czy zatopienie

Polisa może również obejmować ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, certyfikat Zielonej Karty- w przypadku wyjazdu poza teren Unii Europejskiej, ubezpieczenie szyb samochodowych czy assistance. Są to ubezpieczenia dobrowolne i większość CFM-ów nie wymaga ich posiadania. Jeśli jednak zdecydujemy się na rozszerzenie ochrony o powyższe ryzyka pamiętajmy, że będą one dodatkowo płatne.

KIEDY NIE OTRZYMAMY ODSZKODOWANIA?

Zawierając każdą polisę ubezpieczeniową, bez względu czy ochronie ma podlegać samochód zakupiony za gotówkę, leasingowany czy wynajmowany, zapoznajcie się z punktem, dotyczącym wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Prościej ujmując, określa on sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo nie wypłacić nam odszkodowania. Kiedy ma to miejsce?

 • Jeśli zostawiliśmy kluczyki w samochodzie i został on skradziony,
 • Kiedy spowodowaliśmy szkodę umyślnie,
 • Jeśli prowadziliśmy na podwójnym gazie lub pod wpływem innych używek,
 • Jeśli nie mamy ważnego badania technicznego i rejestracji- co w wynajmie nie jest możliwe, bo pilnuje tego sam wynajmujący,
 • Jeśli uszkodzenia w samochodzie wynikają z jego eksploatacji lub wad fabrycznych- pamiętajmy, aby pilnować przeglądów gwarancyjnych!
 • Jeśli w zgłoszeniu szkody podaliśmy inny przebieg zdarzenia niż w rzeczywistości.

 

CZY MOGĘ ZAWRZEĆ POLISĘ Z INNYM UBEZPIECZYCIELEM?

Wiele CFM-ów na polskim rynku dopuszcza możliwość zawarcia polisy ubezpieczeniowej z innym ubezpieczycielem niż rekomendowany przez wynajmującego. Każda firma posiada swoje wymagania względem zawartej polisy, stąd warto na początku uzyskać informacje jaki zakres powinna spełniać polisa, aby mogła być zaakceptowana przez finansującego. Może się okazać, że składka ubezpieczeniowa, którą przeliczył nam znajomy agent ubezpieczeniowy będzie niższa, ponieważ nie zawiera wymaganego zakresu ochrony. Jakie warunki powinna spełnić polisa, aby mogła zostać zaakceptowana przez wynajmującego? Analizując ogólne warunki ubezpieczenia mam wrażenie, że celowo są pisane w taki sposób, aby ich nie zrozumieć. Postaram się Wam ułatwić ich analizę:

 • Wynajmujący musi występować na polisie jako ubezpieczony,
 • Suma ubezpieczenia w momencie zawierania polisy, musi być równa wartości rynkowej samochodu lub wysokości określonej na fakturze sprzedaży od autoryzowanego dealera,
 • AC musi obejmować ryzyko kradzieży i szkody całkowitej,
 • Polisa ubezpieczeniowa musi zostać zawarta w dniu rejestracji pojazdu,
 • Naprawa auta musi być zrealizowana na nowych częściach (zniesiona amortyzacja),
 • Wariant likwidacji szkód- warsztat/serwis (czyli naprawa auta bez naszego udziału, w formie bezgotówkowej),
 • maksymalna wysokość udziału własnego w szkodzie (franszyza integralna), zgodna z wymaganiami wynajmującego,
 • maksymalna wartość kwoty potrącanej z odszkodowania (franszyza redukcyjna), zgodna z wymaganiami wynajmującego,
 • brak zmniejszania sumy ubezpieczenia po wypłaceniu odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia),
 • określenie sposobu płatności polisy- zdarza się, że akceptowalne są jedynie płatne jednorazowo za cały rok ubezpieczenia.

Warto zwrócić uwagę na określenie udziału własnego. Oznacza on, iż jako użytkownik, odpowiadamy za powstałe szkody do wysokości udziału własnego.

Przykład: Posiadam polisę ubezpieczeniową z udziałem własnym w wysokości 1000 zł. Wracając do samochodu, zauważyłam, że mam lekko porysowany zderzak. Sprawcy nie odnaleziono, a koszt naprawy ustalono na 800 zł. Kto za to zapłaci?

Odpowiedź: Zapłacę ja, ponieważ szkoda nie przekracza wysokości 1000 zł.

Udział własny w polisie może zostać całkowicie zniesiony, co jest wariantem optymalnym, jednak musimy się przygotować, że koszt ubezpieczenia wzrośnie.

Jeśli chodzi o inne wymagania wynajmującego, pamiętajmy, że ma on prawo wskazać, w których towarzystwach ubezpieczeniowych ma zostać zawarta polisa. Wynika to z doświadczeń CFM-ów w likwidacji szkód oraz zakresów polis.

 

CZY OPŁACA SIĘ ZAWIERAĆ POLISĘ U WYNAJMUJĄCEGO?

Zdecydowanie warto rozważyć polisę proponowaną przez CFM. Dlaczego? Jest kilka powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że wszystkie usługi mamy zawarte w cenie. Za ubezpieczenie poza firmą oferującą wynajem długoterminowy auta, zazwyczaj będziemy musieli zapłacić jednorazowo- a to często dość spory wydatek na raz. Jeśli nawet wynajmujący dopuści możliwość rozłożenia składki w ratach to koszt takiej operacji wynosi nawet 25% wartości składki za 4 raty! W wynajmie mamy ubezpieczenie rozłożone na cały okres trwania umowy.

Po drugie, ubezpieczenie w wynajmie nie uwzględnia historii przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Stawki są przeliczane na podstawie preferencyjnych warunków, jakie posiadają CFM-y ze względu na dużą ilość ubezpieczanych pojazdów. Po drugie, jeśli w swojej historii mieliśmy szkody komunikacyjne, to ubezpieczenie wynajmującego na pewno będzie dla nas dużo tańszym rozwiązaniem.

Po trzecie, warto zapytać wynajmującego jak wygląda sprawa ubezpieczenia straty finansowej GAP. GAP ma za zadanie chronić nas w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży. Dzięki posiadaniu tego ubezpieczenia, nie dopłacimy do wynajętego samochodu. W niektórych CFM-ach, jeśli decydujemy się na ubezpieczenie komunikacyjne, GAP pozostaje po stronie wynajmującego i nie musimy ponosić za niego dodatkowej opłaty. Jeśli jednak wybierzemy tzw. ubezpieczenie obce, czyli od innego agenta ubezpieczeniowego, o GAP będziemy musieli zatroszczyć się sami. Wiąże się to z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat miesięcznych w wysokości kilkudziesięciu złotych. Ich wysokość jest uzależniona od wartości samochodu. Istnieją również na rynku CFM-y, które bez względu na źródło polisy, nie zapewniają dodatkowo ubezpieczenia GAP. Stąd też, warto dowiedzieć się jak to działa w firmie, w której chcemy wynająć samochód.

 

Podsumowując, ubezpieczenie komunikacyjne w wynajmie długoterminowym jest korzystnym rozwiązaniem zarówno pod kątem wygody, jak i kosztów, jakie poniesiemy. Dodatkowo, posiadając polisę od CFMu, wszystko jesteśmy w stanie załatwić u wynajmującego, nie musimy za każdym razem kontaktować się z agentem z prośbą o pomoc. Co więcej, w wielu przypadkach nie martwimy się o kwestię ubezpieczenia GAP, ponieważ jest ono elementem polisy wynajmującego.